Nota de informare privind protectia datelor personale

R.G. DESIGN SRL cu sediul în Brasov, Str. Grivitei, nr. 33, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/2556/2007, avand C.U.I. RO 22443750, respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care solicita serviciile noastre.

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului European nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC R.G. DESIGN SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

R.G. DESIGN SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul serviciilor solicitate.

Informatii Generale

a) Introducere
Urmatoarea notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs personale si drepturile dvs privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (GDPR) si legislatia locala in vigoare.
Prelucram datele personale in scopuri legale si legitime.
b) Operatorul
Noi, societatea R.G. DESIGN SRL reprezentam operatorul in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (GDPR) si, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisa mai jos. Conform prevederilor Regulmentului avem obligatia sa administram datele dumneavoaastra avand caracter personal in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Informatii cu privire la Procesare

a) Scopul colectarii datelor
Vom procesa datele personale in scopuri legale si legitime, cum ar fi cel al furnizarii de servicii complete in domeniul sistemului acces (balustrade, scari interioare, usi garaj, porti automatizate, etc.). Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 alineat 1 litera a) GDPR.
b) Care este temeiul de prelucrare al datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a putea beneficia de serviciile oferite, in cele mai bune conditii. Temeiul pentru care colectam si administram datele dumneavoastra personale este in primul rand pentru executarea unui contract sau prin solicitarea de a deveni beneficiar al serviciilor noastre (online sau offline). Totodata prelucram datele cu caracter personal si in baza unui consintamant, astfel avand si un temei legitim, necesar si indispensabil desfasurarii activitatii comerciale si economice a societatii, situatie prevazuta de catre Regulamentul European (GDPR).
c) Pentru cat timp sunt colectate datele personale
Datele personale colectate de noi vor fi prelucrate in vederea atingerii scopului comercial specific desfasurarii activitatii comerciale: pe perioada desfasurarii contractului de vanzare, precum si, pe toata durata colaborarii, in baza consimtamanatului acordat (ex.  Inregistrare client). De asemenea, putem avem obligatia legala de a stoca in continuare datele dvs in scopul de a le prezenta autoritatilor publice, de exemplu autoritatile fiscale. Stocarea si transferul datelor dvs personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6 alineat 1 litera c) si litera e) din GDPR.

Drepturile dumneavoastra

Ca si persoana vizata, puteti trimite o notificare scrisa pe adresa de  e-mail: office@rgdesign.ro sau la sediul din Str. Zizinului, nr. 110, Brasov.

In vederea exercitarii drepturilor dvs in conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt urmatoarele:

 • Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art. 15 GDPR)
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces Art. 16 GDPR)
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere Art. 17 GDPR)
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii Art. 18 GDPR)
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor Art. 20 GDPR)
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie Art. 21 GDPR)
 • Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului Art. 7 GDPR)
 • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere Art. 77 GDPR)

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de R.G. DESIGN SRL în conformitate cu scopurile menţionate prin prezenta.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru pe adresa de  e-mail: office@rgdesign.ro  sau la sediul din Str. Zizinului, nr. 110, Brasov.

Tipul de date ce vor fi colectate si/sau prelucrate:

 • nume, prenume, domiciliul, numar de telefon, e-mail.

Modalitati de colectarea de date cu caracter personal

 • prin solicitarea serviciilor/solutiilor concrete adaptate la nevoile beneficiarilor persoane fizice si/sau juridice.

Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime

R.G. DESIGN SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:

 • realizarii de rapoarte / analize;
 • realizarii de informari in scopuri proprii;
 • ofertarii serviciilor oferite de SC R.G. DESIGN SRL

Prin prezenta, sunteti informat ca datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei in vigoare si a Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.